GTPanel Linux

Free and Open source Hosting Control Panel

             yum install -y wget && wget -O install.sh http://hostvn.biz/cai_dat/install.sh && sh install.sh  
            

Phiên bản 7.5.1 | 12.2.2021

Cập nhật định kỳ

Demo Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: CentOS/Ubuntu

RAM: Tối thiểu 512MB

...

Sao chép dòng lệnh
Centos: yum install -y wget && wget -O install.sh http://hostvn.biz/cai_dat/install.sh && sh install.sh
Ubuntu: wget -O install.sh http://hostvn.biz/cai_dat/install.sh && sudo bash install.sh

Tính năng nổi bật

 • Dễ dàng cài đặt
 • Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP
 • Thư viện online
 • Thích hợp nhiều HĐH
 • Cộng đồng đông đảo*
 • ...và hơn thế!

Nền tảng hoạt động

Hỗ trợ đa nền tảng